Home / PIK / Rahvusvaheline puuetega inimeste päev Hiiumaa Puuetega Inimeste Kojas, 03.12.2004.a. 8

selles albumis on pildid ürituselt, mis toimus Linnumäe keskuses